Přeskočit na obsah

V případě vzniku spotřebitelského sporu z poskytování služeb na finančním trhu mezi společností AOP investiční klub s.r.o., IČ 11687151, sídlo Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedené u Městského soudu v Praze spisová značka C 352903, a klientem spotřebitelem, který se nepodaří vyřešit smírně, může klient spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k subjektu příslušnému k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, kterým je Kancelář finančního arbitra. Bližší informace lze nalézt na webu Kanceláře finančního arbitra.

Subjekt mimosoudního řešení některých spotřebitelských sporů na finančním trhu:

Kancelář finančního arbitra

Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1

Web: www.finarbitr.cz

E-mail: arbitr@finarbitr.cz

ID datové schránky: qr9ab9x

Tel.: +420 257 042 070